CHIA SẺ RỦI RO LÀ ĐIỂM NHẤN THU HÚT ĐẦU TƯ PPP

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,246

Ngày đăng: 29/05/2020

CHIA SẺ RỦI RO LÀ ĐIỂM NHẤN THU HÚT ĐẦU TƯ PPP

Thảo luận về nội dung dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), nhiều ý kiến thống nhất phải có cơ chế chia sẻ rủi ro cùng nhà đầu tư PPP. Đây cũng là biện pháp ưu đãi, bảo đảm thu hút vốn đầu tư tư nhân thực hiện các công trình, cung cấp dịch vụ công. Tuy nhiên, lựa chọn phương án chia sẻ rủi ro nào? Nguyên tắc chia sẻ rủi ro là những nội dung nhiều đại biểu cho ý kiến.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?