CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀ QUYẾT ĐỊNH TỔNG TUYỂN CỬ

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 14,800

Ngày đăng: 22/05/2020

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀ QUYẾT ĐỊNH TỔNG TUYỂN CỬ

Chỉ 4 tháng sau ngày tuyên bố độc lập, vượt lên muôn vàn khó khăn, cuộc Tổng Tuyển cử đầu tiên năm 1946 đã được tổ chức thành công. Đặt cuộc Tổng tuyển cử trong bối cảnh lịch sử đại chuyển biến lúc đó mới thấy rõ đây là một quyết định táo bạo, kịp thời và nhạy bén và đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh chuẩn bị trong suốt cả quá trình hoạt động cách mạng trước đó.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?