CHUYỂN ĐỔI NHƯ THẾ NÀO 8 DỰ ÁN PPP CAO TỐC BẮC NAM

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,684

Ngày đăng: 31/05/2020

CHUYỂN ĐỔI NHƯ THẾ NÀO 8 DỰ ÁN PPP CAO TỐC BẮC NAM

Trong phiên họp thứ 45 vào ngày mai ,1/6, Ủy ban Thường vụ sẽ Quốc hội cho ý kiến (lần 2) về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Ở lần cho ý kiến trước đó, Thường vụ Quốc hội không đồng ý chuyển toàn bộ 8 dự án sang đầu tư công và đề nghị Chính phủ chuẩn bị lại kỹ lưỡng nội dung này. Để bảo đảm triển khai thành công 8 dự án đường cao tốc Bắc - Nam, tại tờ trình mới nhất của Chính phủ đã kiến nghị Quốc hội xem xét 3 phương án điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?