CỬ TRI TIN TƯỞNG, KỲ VỌNG VÀO QUYẾT SÁCH CỦA CHÍNH PHỦ

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 11,310

Ngày đăng: 21/05/2020

CỬ TRI TIN TƯỞNG, KỲ VỌNG VÀO QUYẾT SÁCH CỦA CHÍNH PHỦ

Với những kết quả đạt được trong phòng, chống dịch COVID-19, các giải pháp ứng phó và phương án phát triển kinh tế - xã hội, những quyết sách đúng đắn, kịp thời của Chính phủ, Quốc hội, nhiều cử tri đã bày tỏ vui mừng, tin tưởng, đánh giá cao.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?