DÂN QUÂN TỰ VỆ - NÒNG CỐT PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI CẤP XÃ

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,749

Ngày đăng: 28/05/2020

DÂN QUÂN TỰ VỆ - NÒNG CỐT PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI CẤP XÃ

Liên quan đến vấn đề bổ sung nguồn nhân lực cho công tác phòng chống thiên tai, đa số ý kiến đại biểu đều nhất trí bổ sung lực lượng xung kích mà nòng cốt là dân quân tự vệ để nâng cao hiệu quả cũng như xác định rõ vai trò, trách nhiệm của lực lượng này trong công tác phòng chống thiên tai tại địa phương.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?