ĐẢNG VIÊN ĐI TRƯỚC LÀNG NƯỚC THEO SAU

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 12,965

Ngày đăng: 12/05/2020

ĐẢNG VIÊN ĐI TRƯỚC LÀNG NƯỚC THEO SAU

“Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”…lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh được nhiều đảng viên ở xã Trà Đông, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam học tập. Cụ thể bằng việc hiến đất, tháo dỡ nhiều công trình để hoàn thành tuyến đường ĐH1. Những Đảng viên ở Trà Đông đã thực sự là những người đi trước, tiên phong cho quần chúng noi theo.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?