ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC GIÁO DỤC TUYÊN TRUYỀN PHÒNG NGỪA XÂM HẠI TRẺ EM

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 11,040

Ngày đăng: 15/05/2020

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC GIÁO DỤC TUYÊN TRUYỀN PHÒNG NGỪA XÂM HẠI TRẺ EM

Cần kiện toàn công tác tổ chức bộ máy, bố trí nhân lực, phân bổ ngân sách hợp lý cho công tác bảo vệ trẻ em tại cơ sở; tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh công tác giáo dục tuyên truyền trong gia đình, nhà trường, xã hội về phòng chống xâm hại trẻ em…Đây là những kiến nghị tới đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh tại cuộc giám sát chuyên đề về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em” tại Ủy ban nhân dân huyện Gia Bình và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?