ĐỀ XUẤT LUẬT ĐẦU TƯ PPP QUY ĐỊNH RÕ QUYỀN SỞ HỮU

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,255

Ngày đăng: 30/05/2020

ĐỀ XUẤT LUẬT ĐẦU TƯ PPP QUY ĐỊNH RÕ QUYỀN SỞ HỮU

Lần đầu tiên được xây dựng, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư đến nay đã được hoàn thiện hơn rất nhiều so với trước đây. Dự thảo luật này sẽ được thảo luận trực tuyến trong chương trình làm việc tài kỳ họp thứ 9, sáng mai, ngày 28.5. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng: Cần làm rõ hơn một số vấn đề liên quan đến quyền của nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?