ĐỀ XUẤT NHÀ MÁY ĐIỆN TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ PPP

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,074

Ngày đăng: 29/05/2020

ĐỀ XUẤT NHÀ MÁY ĐIỆN TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ PPP

Cho ý kiến nhóm lĩnh vực đầu tư đã được đưa vào dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), các đại biểu nhất trí với Dự thảo Luật theo hướng thu hẹp lĩnh vực, chỉ tập trung đầu tư PPP ở những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, quan tâm đến các dự án lớn có tính liên kết vùng miền, tính lan toả đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương, đồng thời rà soát lĩnh vực đầu tư PPP trên nguyên tắc bảo đảm ưu tiên thu hút đầu tư tư nhân theo pháp luật về đầu tư.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?