ĐỔI MỚI SÁCH GIÁO KHOA: CHỦ TRƯƠNG ĐÚNG, THỰC HIỆN CHẬM

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,509

Ngày đăng: 17/05/2020

ĐỔI MỚI SÁCH GIÁO KHOA: CHỦ TRƯƠNG ĐÚNG, THỰC HIỆN CHẬM

Ngày 28/11/2014, Nghị quyết số 88 của Quốc hội được ban hành và trở thành cơ sở để Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện “một chương trình, nhiều bộ sách giáo khoa” cho chương trình giáo dục phổ thông mới. Tuy nhiên, việc chậm thực hiện khiến kế hoạch ban hành một bộ sách giáo khoa do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ biên khó thực hiện được trước thời điểm năm học mới 2020-2021. Từ đây, nhiều thách thức đặt ra khi nền giáo dục sẽ phụ thuộc lớn vào các bộ sách giáo khoa biên soạn theo hình thức xã hội hóa.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?