DỒN SỨC KHAI THÁC CÁC THỊ TRƯỜNG MỞ

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 11,552

Ngày đăng: 16/05/2020

DỒN SỨC KHAI THÁC CÁC THỊ TRƯỜNG MỞ

Cũng như các ngành kinh tế khác, với độ hội nhập thế giới lớn, ngành chế biến, xuất khẩu gỗ và lâm sản của nước ta cũng đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19. Xác định chế biến, xuất khẩu gỗ và lâm sản là ngành giàu nội lực, do đó, để ngành khắc phục những hậu quả do covid 19 gây ra, đạt được mục tiêu xuất khẩu dự kiến trong năm 2020, giải pháp cấp bách là tập trung khai thác trúng các thị trường mở trong thời gian tới.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?