GIẢI QUYẾT ĐƠN ĐỀ NGHỊ TÁI THẨM CHƯA ĐẠT CHỈ TIÊU NGHỊ QUYẾT QUỐC HỘI

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,920

Ngày đăng: 08/05/2020

GIẢI QUYẾT ĐƠN ĐỀ NGHỊ TÁI THẨM CHƯA ĐẠT CHỈ TIÊU NGHỊ QUYẾT QUỐC HỘI

Nhằm chia sẻ và tiếp thu ý kiến của Đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà quản lý, làm cơ sở cho các cơ quan liên quan nghiên cứu, đưa ra các giải pháp hữu hiệu giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, chiều nay, Báo Đại biểu nhân dân tổ chức Tọa đàm “Tăng cường chất lượng, hiệu quả giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm”.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?