HĐND TỈNH TÂY NINH TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 15 (KỲ HỌP BẤT THƯỜNG)

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 11,328

Ngày đăng: 29/05/2020

HĐND TỈNH TÂY NINH TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 15 (KỲ HỌP BẤT THƯỜNG)

Ngày 29/5, HĐND tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 15 (kỳ họp bất thường) xem xét, thông qua một số cơ chế, chính sách phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh và một số nội dung về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?