HIỆP HỘI PHÂN BÓN XIN ĐƯỢC CHỊU THUẾ GTGT

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 11,928

Ngày đăng: 14/05/2020

HIỆP HỘI PHÂN BÓN XIN ĐƯỢC CHỊU THUẾ GTGT

Theo luật sửa đổi luật thuế GTGT số 71 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015, mặt hàng phân bón được xếp vào diện ưu đãi không chịu thuế GTGT. Tuy nhiên, ngay khi luật 71 ban hành, hiệp hội phân bón Việt Nam đã gửi nhiều văn bản lên Chính phủ, các Bộ Ban ngành xin được rút khỏi diện miễn thuế, và xin được chịu thuế GTGT. Vậy điều gì đã khiến các doanh nghiệp xin được nộp thuế, sau đây là ghi nhận của phóng viên THQH các doanh nghiệp sản xuất phân bón.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?