KỊP THỜI ỨNG PHÓ VỚI THIÊN TAI TỪ CẤP CƠ SỞ

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,789

Ngày đăng: 16/05/2020

KỊP THỜI ỨNG PHÓ VỚI THIÊN TAI TỪ CẤP CƠ SỞ

Những năm qua, tình hình thời tiết cực đoan diễn biến phức tạp tại nước ta. Trong bối cảnh đó, việc xây dựng lực lượng phòng chống thiên tai tại chỗ đóng vai trò then chốt trong giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Nhận thức được điều này, tuần Lễ Quốc gia Phòng chống thiên tai từ ngày 15 - 22/5 năm nay lựa chọn chủ đề “Phòng chống thiên tai chủ động, hiệu quả từ lực lượng xung kích cơ sở”.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?