KỲ VỌNG VỀ PHÁT TRIỂN VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 12,515

Ngày đăng: 14/05/2020

KỲ VỌNG VỀ PHÁT TRIỂN VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ

Tại buổi tiếp xúc cử tri của đoàn ĐBQH tỉnh Phú Yên, cử tri xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân đã bày tỏ sự quan tâm đối với Đề án phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 2021-2030

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?