LAI CHÂU: ĐỘT PHÁ TRONG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 13,461

Ngày đăng: 22/05/2020

LAI CHÂU: ĐỘT PHÁ TRONG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Đổi mới phương pháp làm việc, cắt giảm và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, hạn chế gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp là những ưu tiên hàng đầu của tỉnh Lai Châu trong công tác cải cách hành chính. Với cách làm này, Lai Châu là một trong những địa phương ở khu vực Tây Bắc tạo được một môi trường đầu tư thuận lợi, minh bạch. Vũ Thắng/THQH

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?