LỰA CHỌN CÁN BỘ: RẤT CẦN SỰ GIÁM SÁT CỦA NHÂN DÂN

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 12,109

Ngày đăng: 12/05/2020

LỰA CHỌN CÁN BỘ: RẤT CẦN SỰ GIÁM SÁT CỦA NHÂN DÂN

Tại Hội nghị Trung ương 12, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh người được lựa chọn là nhân sự chủ chốt khóa mới phải có phẩm chất đạo đức và lối sống trong sáng, thật sự gương mẫu, không tham nhũng, cơ hội. Đây cũng là sự kế thừa sâu sắc những tư tưởng, quan điểm của Bác Hồ về công tác cán bộ mà Người rất tâm huyết, chăm lo từ những ngày đầu lập quốc cũng như trong suốt sự nghiệp cách mạng. Phóng viên THQHVN đã có cuộc trò chuyện với TS Chu Đức Tính, nguyên Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh về quan điểm lựa chọn cán bộ của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?