MIỄN THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 11,190

Ngày đăng: 28/05/2020

MIỄN THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP

Chính sách miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp được thực hiện từ năm 2001 đến nay đã mang lại nhiều hiệu ứng tích cực. Không chỉ đóng vai trò quan trọng trong thay đổi diện mạo của nông thôn, việc miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp thu hút các doanh nghiệp, tập đoàn đầu tư vào nông nghiệp, góp phần quan trọng đưa nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?