NGÀY VUI CÓ BÁC

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,712

Ngày đăng: 05/05/2020

NGÀY VUI CÓ BÁC

Khoảnh khắc miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất sau nhiều năm chiến tranh gian khổ đã trở thành thời khắc lịch sử tràn đầy cảm xúc cho lớp lớp người dân Việt Nam. Hoà trong niềm vui của chiến thắng là những tình cảm thiêng liêng hướng về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người cả một đời hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Ở thời điểm lịch sử đó mới cảm nhận rõ ràng những sâu lắng và ngân rung ấy.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?