QUẢNG NAM NỔ LỰC TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CẤP CƠ SỞ

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 11,108

Ngày đăng: 18/05/2020

QUẢNG NAM NỔ LỰC TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CẤP CƠ SỞ

Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng tập trung cho công tác tổ chức đại hội, vừa đảm bảo tiến độ đề ra và quan trọng hơn phải đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, phát huy trí tuệ tập thể, quyền dân chủ của đảng viên.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?