QUYẾT TOÁN NSNN 2018

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,692

Ngày đăng: 29/05/2020

QUYẾT TOÁN NSNN 2018

Chiều 28/5, sau khi nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng thừa uỷ quyền của Chính phủ đọc báo cáo quyết toán NSNN năm 2018, Quốc hội tiếp tục chương trình với Báo cáo Kết quả Kiểm toán Nhà nước và Báo cáo thẩm tra Quyết toán NSNN năm 2018 do Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc và Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Nguyễn Đức Hải trình bày.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?