SƠN LA PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG HỮU CƠ

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 11,446

Ngày đăng: 12/05/2020

SƠN LA PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG HỮU CƠ

Những năm gần đây, Sơn La được biết đến là 1 tỉnh phát triển nông nghiệp với nhiều loại cây trồng có thế mạnh xuất khẩu như nhãn, xoài, chanh leo. Để sản phẩm nông sản có uy tín và chỗ dứng vững chắc trên thị trường, điều kiện tiên quyết là chất lượng sản phẩm. Sản xuất sạch theo hướng hữu cơ đang là hướng đi đúng góp phần đưa nông sản Sơn La vươn cao vươn xa hơn nữa.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?