SƠN LA: TÍCH CỰC RÀ SOÁT ĐỂ CHI TRẢ THEO NGHỊ QUYẾT 42

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 11,307

Ngày đăng: 07/05/2020

SƠN LA: TÍCH CỰC RÀ SOÁT ĐỂ CHI TRẢ THEO NGHỊ QUYẾT 42

# Thực hiện Nghị quyết số 42 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, tới thời điểm này tỉnh Sơn La đã thống kê và có tờ trình danh sách người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng bị ảnh hưởng bởi dịch. Riêng nhóm đối tượng lao động tự do, mất việc làm thì việc rà soát gặp khó khăn do chưa có hướng dẫn cụ thể, chi tiết.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?