SỰ VÀO CUỘC BỘ CÔNG THƯƠNG TÁI KHỞI ĐỘNG NỀN KINH TẾ

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,735

Ngày đăng: 08/05/2020

SỰ VÀO CUỘC BỘ CÔNG THƯƠNG TÁI KHỞI ĐỘNG NỀN KINH TẾ

Tập trung mọi giải pháp khơi thông thị trường xuất khẩu, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại trên các nền tảng kĩ thuật số, Tăng cường phối hợp với VCCI và hệ thống các Thương vụ, Trung tâm Xúc tiến thương mại Việt Nam ở nước ngoài giúp doanh nghiệp xuất khẩu tận dụng triệt để các FTA là những nỗ lực quan trọng của Bộ Công thương góp phần giúp Chính phủ thực hiện mục tiêu kép trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?