THỐNG NHẤT CAO VIỆC BAN HÀNH LUẬT BIÊN PHÒNG VIỆT NAM

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 14,274

Ngày đăng: 14/05/2020

THỐNG NHẤT CAO VIỆC BAN HÀNH LUẬT BIÊN PHÒNG VIỆT NAM

Cho ý kiến về dự thảo luật Biên phòng Việt Nam, đa số cử tri đại diện lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên thống nhất về sự ra đời của Luật Biên phòng Việt Nam. Từ đó, tạo thể chế, chính sách bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia, vùng trời, vùng biển của Tổ quốc.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?