THỰC TRẠNG TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI Ở TÂY NGUYÊN VẪN DIỄN BIẾN PHỨC TẠP

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 12,029

Ngày đăng: 30/05/2020

THỰC TRẠNG TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI Ở TÂY NGUYÊN VẪN DIỄN BIẾN PHỨC TẠP

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo “đánh giá thực trạng tranh chấp đất đai và giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên hiện nay”. Đây là đề tài cấp nhà nước thuộc Chương trình “Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội Tây nguyên trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế giai đoạn 2016-2020”.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?