TỈNH ỦY QUẢNG NAM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG TÁC CÁN BỘ

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 12,100

Ngày đăng: 09/05/2020

TỈNH ỦY QUẢNG NAM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG TÁC CÁN BỘ

Ngày 8/5, Tỉnh ủy Quảng Nam đã tổ chức hội nghị về công tác cán bộ, đồng thời góp ý dự thảo Báo cáo chính trị (lần thứ 4) trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 22.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?