VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 13,721

Ngày đăng: 23/05/2020

VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Chiều 22/5, tại Hải Phòng, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức Hội thảo “Văn hóa ứng xử trong trường học” nhằm đánh giá quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 1299 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025”; quán triệt các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025” của ngành lao động thương binh và xã hội khu vực phía Bắc.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?