XONG CƠ SỞ DỮ LIỆU DÂN CƯ MỚI BỎ ĐƯỢC HỘ KHẨU GIẤY

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 11,710

Ngày đăng: 16/05/2020

XONG CƠ SỞ DỮ LIỆU DÂN CƯ MỚI BỎ ĐƯỢC HỘ KHẨU GIẤY

Chính phủ đề xuất trong dự thảo Luật cư trú sửa đổi là chuyển đổi phương thức quản lý cư trú thủ công với sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bằng giấy, sang quản lý dữ liệu điện tử với mã định danh công dân. Bên cạnh ý kiến cho rằng đây là một trong những bước tiến lớn, giúp cải cách thủ tục hành chính và phù hợp với xu thế của thế giới, thì vẫn còn ý kiến lo ngại về tính khả thi, sự đồng bộ khi bỏ hoàn toàn phương thức quản lý thủ công này.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?