CẦN HẠN CHẾ SẢN PHẨM GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 12,555

Ngày đăng: 26/06/2020

CẦN HẠN CHẾ SẢN PHẨM GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên vừa tổ chức tiếp xúc cử tri phường 9, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. Tại đây các cử tri đã rất hoan nghênh về việc Quốc hội đưa ra xem xét Dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) và bày tỏ quan điểm mong muốn xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để bảo vệ môi trường.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?