BẢO VỆ QUYỀN QUYỀN LỢI NGƯỜI LAO ĐỘNG SAU DỊCH COVID 19

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,942

Ngày đăng: 03/07/2020

BẢO VỆ QUYỀN QUYỀN LỢI NGƯỜI LAO ĐỘNG SAU DỊCH COVID 19

Sáng 3/7, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị Ban chấp hành tổng liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 6 khóa XII. Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2020, xác định nhiệm vụ công tác công đoàn 6 tháng cuối năm 2020; Bên cạnh đó bàn và quyết định nhiều nội dung

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?