BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ LÀM VIỆC VỚI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,183

Ngày đăng: 11/07/2020

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ LÀM VIỆC VỚI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ LÀM VIỆC VỚI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?