CHẬM TẬP HUẤN SÁCH GIÁO KHOA

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 11,692

Ngày đăng: 08/07/2020

CHẬM TẬP HUẤN SÁCH GIÁO KHOA

Đến nay, dù đã chọn được bộ sách giáo khoa cho năm học mới nhưng việc triển khai dạy học cụ thể vẫn là điều mà các giáo viên trăn trở. Theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 100% giáo viên dạy lớp 1 và cán bộ quản lý được tập huấn phù hợp với lựa chọn sách giáo khoa của cơ sở giáo dục, thời gian bồi dưỡng phải được hoàn thành trước 30/7.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?