ĐÀ NẴNG: GÓP Ý VĂN KIỆN TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 14,678

Ngày đăng: 10/07/2020

ĐÀ NẴNG: GÓP Ý VĂN KIỆN TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ

ĐÀ NẴNG: GÓP Ý VĂN KIỆN TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?