ĐỀ NGHỊ TĂNG ĐỊNH MỨC NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,170

Ngày đăng: 03/07/2020

ĐỀ NGHỊ TĂNG ĐỊNH MỨC NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG

Sáng 3/7, phát biểu trong buổi làm việc với Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ về tình hình thực hiện Nghị quyết số 88 và Nghị quyết số 51 của Quốc hội, đại diện huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, đề nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh tăng định mức người làm việc trong các trường phổ thông để bảo đảm thực hiện được việc tổ chức dạy học theo chương trình mới.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?