HÒA GIẢI TẠI ĐỊA PHƯƠNG GIẢM THIỂU VỤ VIỆC ĐƯA NHAU RA TÒA ÁN

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 13,344

Ngày đăng: 11/07/2020

HÒA GIẢI TẠI ĐỊA PHƯƠNG GIẢM THIỂU VỤ VIỆC ĐƯA NHAU RA TÒA ÁN

Cả nước hiện có 34 nghìn người có uy tín, được nhân dân các thôn bản, buôn làng bình chọn, suy tôn và được chính quyền địa phương công nhận. Với vị trí, vai trò và sự ảnh hưởng của mình, những năm qua, người có uy tín đã có nhiều đóng góp cho cộng đồng nhất là trong công tác hòa giải, đối thoại tại thôn, buôn. Ghi nhận của phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam tại Đắk Lắk.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?