KỲ HỌP THỨ 14 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN KHOÁ XIV THÔNG QUA 19 NGHỊ QUYẾT

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 12,529

Ngày đăng: 15/07/2020

KỲ HỌP THỨ 14 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN KHOÁ XIV THÔNG QUA 19 NGHỊ QUYẾT

Trong 2 ngày 14 và 15-7, Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức kỳ họp lần thứ 14, khóa 14. Một trong những nội dung quan trọng được báo cáo tại kỳ họp là công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?