NHIỀU KINH NGHIỆM ĐƯỢC CHIA SẺ GIỮA HĐND CÁC TỈNH THÀNH PHỐ KHU VỰC MIỀN ĐNB & ĐBSCL

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,402

Ngày đăng: 12/07/2020

NHIỀU KINH NGHIỆM ĐƯỢC CHIA SẺ GIỮA HĐND CÁC TỈNH THÀNH PHỐ KHU VỰC MIỀN ĐNB & ĐBSCL

Với chủ đề "Kinh nghiệm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND cấp tỉnh" Hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Đông Nam Bộ lần 6 và khu vực ĐBSCL lần thứ 8, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tạo ra một diễn đàn lớn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến các chức năng của HĐND, nhằm tiếp tục giữ vững lòng tin nơi người dân, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân địa phương.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?