QUY ĐỊNH MỚI VỀ XUẤT NHẬP CẢNH CỦA VIỆT NAM

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 12,154

Ngày đăng: 10/07/2020

QUY ĐỊNH MỚI VỀ XUẤT NHẬP CẢNH CỦA VIỆT NAM

Sáng 10/07, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị phổ biến quy định mới về xuất nhập cảnh của Việt Nam tới các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế, tổ chức phi Chính phủ. Theo đó, Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của Công dân Việt Nam và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam là các luật được Quốc hội thông qua từ kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 14 với số phiếu tán thành cao và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?