TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG TIẾP CẬN DỊCH VỤ CÔNG CỦA NGƯỜI DÂN

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 15,085

Ngày đăng: 10/07/2020

TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG TIẾP CẬN DỊCH VỤ CÔNG CỦA NGƯỜI DÂN

Tại thành phố Huế, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia, Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) tổ chức hội nghị “Tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ công của người dân thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia”

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?