TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 12,412

Ngày đăng: 07/07/2020

TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO

Tiếp tục chương trình giám sát, chiều nay, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội có buổi làm việc với UBND tỉnh Ninh Bình về việc thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. PCN Ủy ban Hoàng Thị Hoa chủ trì buổi làm việc

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?