LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG SỬA ĐỔI: CÔNG CỤ ĐỂ GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,124

Ngày đăng: 09/08/2020

LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG SỬA ĐỔI: CÔNG CỤ ĐỂ GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG

Quyết tâm giải ngân hết 630 nghìn tỷ đồng tương đương 100% số vốn đầu tư công của Chính phủ, đã trở thành chương trình hành động của nhiều bộ ngành và địa phương sau cuộc họp mới đây của Thường trực Chính phủ. Thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó áp dụng Luật đầu tư công sửa đổi 2019, là yếu tố then chốt để đẩy nhanh việc giải ngân đầu tư công. Phóng sự sau đây về giải ngân của ngành giao thông vận tải là 1 ví dụ.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?