NGÀNH GIÁO DỤC KIÊN GIANG GẶP KHÓ VÌ THIẾU KINH PHÍ ĐẦU TƯ CHO NĂM HỌC MỚI

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,332

Ngày đăng: 03/08/2020

NGÀNH GIÁO DỤC KIÊN GIANG GẶP KHÓ VÌ THIẾU KINH PHÍ ĐẦU TƯ CHO NĂM HỌC MỚI

Năm học 2020-2021 là năm học đầu tiên áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới, khối lớp 1 sẽ là khối lớp triển khai đầu tiên theo lộ trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đến thời điểm này chỉ còn hơn 1 tháng nữa là năm học bắt đầu, tuy nhiên qua cuộc giám sát về tình hình thực hiện Nghị quyết số 88 và 51 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông giai đoạn 2015-2020 của đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang mới đây, hầu hết các địa phương của tỉnh Kiên Giang đều than khó liên quan đến vấn đề kinh phí đầu tư cho chương trình mới này.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?