ÔNG LÊ QUANG TÙNG LÀM BÍ THƯ TỈNH ỦY QUẢNG TRỊ

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,469

Ngày đăng: 05/08/2020

ÔNG LÊ QUANG TÙNG LÀM BÍ THƯ TỈNH ỦY QUẢNG TRỊ

ÔNG LÊ QUANG TÙNG LÀM BÍ THƯ TỈNH ỦY QUẢNG TRỊ

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?