CHỦ ĐỘNG SẢN XUẤT, TIÊU THỤ LÚA GẠO TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,234

Ngày đăng: 28/09/2020

CHỦ ĐỘNG SẢN XUẤT, TIÊU THỤ LÚA GẠO TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Hôm nay, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị tổng kết phát triển sản xuất, tiêu thụ lúa gạo và đánh giá kết quả khải nghiệm giống lúa mới trên địa bàn thành phố năm 2020.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?