CHÚ TRỌNG LIÊN KẾT QUY MÔ LỚN THEO CHUỖI GIÁ TRỊ

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,763

Ngày đăng: 30/09/2020

CHÚ TRỌNG LIÊN KẾT QUY MÔ LỚN THEO CHUỖI GIÁ TRỊ

Nhận định ngành nông nghiệp 14 tỉnh thuộc vùng Trung du miền núi Bắc Bộ sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, các đại biểu tham dự Hội nghị Thúc đẩy cơ cấu lại nông nghiệp các tỉnh vùng Trung du miền núi Bắc Bộ giai đoạn 2021-2025 đã đưa ra nhiều giải pháp có tính thực tiễn cao. Trong đó, việc chú trọng hợp tác, liên kết quy mô lớn theo chuỗi giá trị giữa nông dân, doanh nghiệp và các đối tác kinh tế khác được coi là “một mũi tên trúng 2 đích”, vừa tăng năng suất, chất lượng sản phẩm vừa ổn định đầu ra cho nông sản.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?