CƠ CẤU LẠI NÔNG NGHIỆP TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,165

Ngày đăng: 30/09/2020

CƠ CẤU LẠI NÔNG NGHIỆP TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ

Sau hơn 7 năm triển khai thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp (2013-2020), 14 tỉnh Trung du miền núi Bắc Bộ đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Trong bối cảnh ngành nông nghiệp đối mặt với nhiều thách thức, Hội nghị “Thúc đẩy cơ cấu lại nông nghiệp các tỉnh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ” đã đưa ra nhiều giải pháp để duy trì đà phát triển nông nghiệp vùng trong giai đoạn 2021-2025.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?