ĐẮK LẮK: THU NGÂN SÁCH GIẢM DO ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH BỆNH

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 13,041

Ngày đăng: 14/09/2020

ĐẮK LẮK: THU NGÂN SÁCH GIẢM DO ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH BỆNH

Thưa quý vị. Từ đầu năm đến nay tỉnh Đắk Lắk chịu ảnh hưởng kép của đại dịch COVID-19 và dịch Bạch Hầu làm cho các hoạt động sản xuất kinh doanh bị đình trệ, nguồn thu ngân sách giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?