ĐÀO TẠO NHÂN LỰC GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI VÀ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 12,676

Ngày đăng: 13/09/2020

ĐÀO TẠO NHÂN LỰC GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI VÀ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

# Tiếp tục chương trình Hội thảo Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao vùng dân tộc thiểu số và miền núi trong nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, đại diện các bộ ngành cũng đóng góp nhiều tham luận quan trọng để từ đó triển khai hiệu quả trong giai đoạn 2021-2030.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?